Założycielem i pierwszym Prezesem Koła nr 9 od dnia 19.12 1994 r. był płk. Poż. Radosław Kałamaga, sekretarzem był Jan Imosa a skarbnikiem Waldemar Misztal.

W dniu 9 grudnia 1995 roku płk. Radosław Kałamaga przekazał dokumenty organizacyjne Koła Nr 9 nowo wybranemu zarządowi w skład którego weszli :
Prezes – Jan Majcher
Sekretarz – Henryk Witkowski
Skarbnik – Waldemar Misztal
Powołano Komisję Rewizyjną w składzie :
Przewodniczący – Stanisław Studzizur
Sekretarz –Jan Masłocha
Członek – Henryk Ścisło
W tym czasie koło liczyło 34 członków.

W następnych kadencjach w skład zarządu wchodzili :

Lata 1998 – 2002
Prezes – Jan Majcher
V-ce Prezes – Tadeusz Bracisiewicz
Sekretarz – JanMasłocha
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Teresa Trojszczak, członkowie Henryk Ścisło, Marian Drozdowski. Koło liczyło 32 członków.

Lata 2003 – 2006
Prezes – Jan Majcher
V-ce Prezes – Tadeusz Bracisiewicz
Skarbnik – Waldemar Misztal
Skład Komisji Rewizyjnej : Jan Poliwczak, Marian Drozdowski, Henryk Ścisło.
W dniu 11 lutego 2005 r. w wyborach uzupełniających na stanowisko sekretarza został wybrany Grzegorz Jankowski.

Lata 2007 – 2010
Prezes – Jan Majcher
V-ce Prezes – Marek Grzesiak
Sekretarz – Grzegorz Jankowski
Skarbnik – Wiesław Stachowicz
Skład Komisji Rewizyjnej : Andrzej Jędrzejewski, Marian Zaręba, Jan Poliwczak.

Lata 2011 – 2014
Prezes – Grzegorz Jankowski
V-ce Prezes – Jan Majcher
Skarbnik – Krzysztof Trzeszkowski
Skład Komisji Rewizyjnej : Przewodniczący – Piotr Downarowicz, członkowie Bogdan Ściubisz, Zbigniew Schabowski.

W dniu 24.01.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła nr.9, a zarazem spotkanie noworoczne i okolicznościowe z okazji 20-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach :
– płk. w stanie spoczynku Jan Nowak – Prezes Zarządu Woj. Zw. E i R Poż. RP
w Kielcach
– bryg.mgr inż. Kazimierz Ścibiło – Komendant Powiatowy PSP w Busku – Zdroju
– mł.bryg. Marek Lis – Kierownik Sekcji Organizacyjno – Kadrowej w KP PSP Busko.
– Tadeusz Woźniak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Busku – Zdroju oraz członkowie Koła Nr 9. Po złożeniu życzeń noworocznych Prezes Koła Grzegorz Jankowski zapoznał zebranych z historią powstania Koła nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Poż. Rp. w Busku – Zdroju.

Obecny Zarząd:
Prezes Koła – Grzegorz Jankowski
Sekretarz Koła – Wiesław Stachowicz
Skarbnik Koła – Krzysztof Trzeszkowski
Skład Komisji Rewizyjnej :
Przewodniczący – Piotr Downarowicz
Sekretarz – Zbigniew Schabowski
Członek – Bogdan Ściubisz
Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali : Grzegorz Jankowski i Piotr Downarowicz.
Obecnie Koło liczy 34 członków.

POWIATOWE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA 2015”.

W dniu 29 maja 2015 roku odbyły się Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka 2015”, w których uczestniczyli min. członkowie Koła nr 9 Związku Emerytów i rencistów Pożarnictwa w Busku-Zdroju. obchody poprzedzone były spotkaniem członków naszego koła, na którym Koledze Witoldowi Domagale wręczony został upominek, w związku z Jubileuszem 75-lecia urodzin. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju, bryg. Kazimierz Ścibiło, który życzył Jubilatowi dużo zdrowia na kolejne lata. Komendant zaprosił wszystkich członków naszego koła na oficjalne uroczystości Dnia Strażaka, a następnie na wspólne strażackie ognisko. W uroczystościach udział wzięli również zaproszeni goście w osobach : Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Stanisław Kozioł oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych Tadeusz Woźniak.
Prezes Koła Nr 9
Zw.EiRPoż. RP w Busku-Zdroju
Grzegorz JANKOWSKI

 

W dniach 20-27 września br odbyła się objazdowa wycieczka do Grecji zorganizowana przez zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i rencistów Pożarnictwa RP w Kielcach. W wycieczce wzięło udział 80 osób z terenu województwa w tym 13 osób z koła nr.9 w Busku-Zdroju

 

INFORMACJA ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO

W dniu 23.01.2016 r. odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła nr 9 Zw. E i R Poż. RP w Busku Zdroju, w którym udział wzięło 29 członków koła oraz zaproszeni goście w osobach : Prezes Zarządu Woj. Zw.EiR Poż. RP w Kielcach Jerzy Kurek, z-ca Kom. Pow. PSP w Busku-Zdroju mł.bryg.mgr inż.Robert Bujny, Prezes Koła emerytów policyjnych Tadeusz Woźniak oraz Prezes Koła Żołnierzy WP w Busku-Zdroju Stanisław Kozioł. Zebranie otworzył Prezes Koła nr 9 Grzegorz Jankowski, który po przywitaniu przybyłych zaproszonych gości i emerytów oraz uczczeniu minutą ciszy zmarłego w ub. roku Kol. Bogdana Ściubisza, odczytał sprawozdanie z działalności Koła za rok 2015 i złożył wszystkim przybyłym życzenia noworoczne. Życzenia złożyli również zaproszeni goście. Spotkanie odbyło się w serdecznej i miłej atmosferze.

W dniu 3.06.2016 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Busku-Zdroju, w których uczestniczyli członkowie naszego koła oraz zaproszeni goście w osobach :  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Poż.RP w Kielcach  Jerzy Kurek i Przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Busku – Zdroju Tadeusz Woźniak. W trakcie obchodów wręczono odznaki „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Poż. RP” niżej wymienionym członkom Koła nr 9 w Busku – Zdroju : Piotr Downarowicz, Wiesław Stachowicz, Waldemar Misztal i Krzysztof Trzeszkowski.

Prezes Koła Nr 9
Grzegorz Jankowski

W dniach 22 – 25 września 2016 r. odbyła się wycieczka objazdowa do Bawarii z udziałem w największym święcie ludowym OCTOBERFESCIE w którym uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy biesiadników z całego świata. W wycieczce zorganizowanej przez Koło Emerytów Pożarnictwa w Kielcach udział wzięło 12 osób z naszego Koła.

W dniu 7 października br. Odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz otwarcie nowo wybudowanej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Sztandar poświęcił Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz a wręczenia dokonał Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, który zgodnie z ceremoniałem przekazał go Prezesowi Zarządu GŁównego ZEiR Poż. RP Krzysztofowi Maślankiewiczowi. W uroczystości wzięli udział członkowie naszego Zarządu Wojewódzkiego.

W dniu 19.05.2017 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Busku-Zdroju, w których uczestniczyli członkowie naszego koła oraz zaproszeni goście w osobach:  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Poż.RP w Kielcach  Jerzy Kurek i Przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Busku – Zdroju Tadeusz Woźniak oraz Prezes Związku Żołnierzy WP w Busku-Zdroju, Stanisław Kozioł. W trakcie obchodów wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Poż. RP” niżej wymienionym członkom Koła nr 9 w Busku – Zdroju : Stanisław Mierzwa oraz Henryk Tomczyk, który otrzymał także list gratulacyjny wraz z upominkiem w związku z Jubileuszem 90-lecia.

Zarząd Koła w Busku-Zdroju serdecznie dziękuje wszystkim Kolegom za tak liczny udział w obchodach.

Zarząd Koła nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza emerytów i rencistów Pożarnictwa RP na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w dnia 13 stycznia 2018 roku (sobota) o godzinie 10.00 w lokalu restauracji “RETRO” przy ulicy Kościuszki (budynek BEP-u) w Busku-Zdroju. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2017 roku na nr telefonów 608298465 lub 504509346.

Podpisał Prezes Koła nr 9 Grzegorz Jankowski

 

Zarząd Koła Nr 9 w Busku-Zdroju zaprasza na wycieczkę krajoznawczą autokarem do Wisły organizowaną  w dniach 20 – 24 sierpnia 2018 roku.

Program wycieczki:

 1. dzień:
 • Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego „Zielony Stok” w Wiśle ok. godz.15.00;
 • Zakwaterowanie;
 • 16.00 obiadokolacja;
 • 18.00 wieczorek taneczny przy muzyce DJ i menu: /zimna płyta, kawa, herbata, ciastka/;
 • nocleg
 1. dzień:
 • 09.00 śniadanie bufet;
 • zwiedzanie miejscowości Wisła (Pałac Prezydencki, muzeum Małysza, muszla koncertowa);
 • 16.00 obiadokolacja;
 • czas wolny;
 • nocleg
 1. dzień;
 • śniadanie godz. 07:00 (suchy prowiant na drogę – dodatkowo płatny 10.00 zł/os.);
 • wyjazd na wycieczkę – Morawski Kras – zachwyca licznymi wychodniami skalnymi, przepaściami, żlebami, tajemniczością jaskiń, podziemnych korytarzy i bogatą szatą naciekową w podziemiach krasu.

W programie:

          - podejście do zabezpieczonej ekspozycji przepaści Macocha,

          - zjazd kolejką gondolową do Pustego Żlebu,

          - zwiedzanie jaskini Punkevni (część trasy pokonuje się płynąc łódką

            Podziemnym korytem rzeki Punkvy.

          - zwiedzanie byłej stolicy Moraw miasta Ołomuniec - Iczyn

            (spacer po zabytkowej części miasta: dolny i górny rynek,             

            Ratusz z zegarem astronomicznym, kościół św. Maurycego,

             Kolumna św. Trójcy wpisana do UNESKO). (koszt około 320 ck)

            Trasa około 150 km. W jedną stronę.

 • Powrót do ośrodka na obiadokolację ok.19:00 -20:00
 • Nocleg
 1. dzień
 • śniadanie godz. 9.00 bufet
 • wyjazd na wycieczkę do Szczyrku i Żywca (zwiedzanie browaru);
 • powrót na obiadokolację;
 1. dzień
 • śniadanie godz. 9.00 bufet;
 • wykwaterowanie z ośrodka.

Program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. Orientacyjny koszt wycieczki dla 1 osoby wynosi około 550,00 zł, w przeliczeniu na min. 40 uczestników.  W wycieczce biorą udział emeryci i renciści oraz członkowie rodzin z 2 Kół: w Busku-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Termin zgłoszenia chętnych do udziału w wycieczce wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 250,00 zł. od osoby należy wpłacić skarbnikowi koła Kol. Krzysztof Trzeszkowski /tel. 504509346/ do dnia 15 maja 2018 roku.

                                                                                       

Serdecznie zapraszamy:

                                                                                                  Zarząd Koła

 

Busko-Zdrój, dnia 19 kwietnia 2018 roku

 OGŁOSZENIE

 Zarząd koła Nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 13.00 (siedziba KP PSP  w Busku-Zdroju) odbędą się Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka 2018”. Obchody organizowane są wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach wszystkich emerytów  i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu buskiego. Chętnych, którzy chcą należeć do Koła Nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Busku – Zdroju zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 25.05.2018 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej KP PSP w Busku- Zdroju. 

 

Z poważaniem:

Prezes Koła Nr 9

                                                                                           Grzegorz JANKOWSKI

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka