Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju chroni obszar powiatu Busko-Zdrój o powierzchni 956 km2, na którym zlokalizowanych jest 212 miejscowości z ok. 76 tys. mieszkańców. Administracyjnie powiat podzielony jest na 6 gmin (Tuczępy, Pacanów, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Gnojno) oraz Miasto i Gminę Busko-Zdrój, Wiślica i Stopnica. Przez teren powiatu przepływają dwie większe rzeki stwarzające zagrożenie powodziowe tj. rzeka Wisła i Nida.

Powiat buski jest powiatem typowo rolniczym z gospodarstwami  o areałach od 5 do 10 ha. Około 10 % powierzchni powiatu zajmują lasy, natomiast 60 % obszaru stanowią grunty orne. Zlokalizowane na terenie powiatu miasto Busko – Zdrój i Solec – Zdrój są miejscowościami o charakterze uzdrowiskowym, na terenie których znacznie rozbudowana jest infrastruktura sanatoryjna oraz rozwinięta jest szeroka sieć usług świadczonych na potrzeby zarówno kuracjuszy jak i stałych mieszkańców. Na terenie powiatu buskiego zlokalizowany jest zakład mogący stworzyć zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej:

  • GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI “SIARKOPOL” S.A.

Przez teren powiatu wiodą dwie drogi krajowe (nr 73 i 79), na których odbywa się wzmożony ruch środków transportu wzrastający z każdym rokiem. Przewożone są różnego rodzaju materiały niebezpieczne. W przypadku awarii lub wypadku stwarzają bardzo duże zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Przez powiat buski przepływają dwie duże rzeki, które stwarzają zagrożenie powodziowe tj. rzeka Wisła i Nida.

Powiat buski chroniony jest przez Komendę Powiatową PSP w Busku Zdroju, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą oraz w dużej mierze przez 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  (z pośród 71 działających na terenie powiatu buskiego), włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego tj: Zbludowice, Szaniec, Nowy Korczyn, Stary Korczyn, Błotnowola, Pacanów, Rataje Karskie, Stopnica, Niziny, Grzymała, Balice, Wiślica, Kobylniki, Oblekoń i Tuczępy. Niejednokrotnie  przy likwidacji powstałych zdarzeń wykorzystywany był sprzęt z Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, oraz sprzęt z sąsiednich Jednostek Ratowniczo Gaśniczych, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG oraz służby współdziałające z Państwową Strażą Pożarną.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka

Odwiedzin dziś 11

Odwiedzin od 05.02.2019 34550

Kubik-Rubik Joomla! Extensions