30 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Busku – Zdroju bryg. Marka Lisa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Kielcach – bryg. Krzysztofowi Cioskowi po czym wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Busku - Zdroju.

Następnie Komendant Powiatowy PSP w Busku - Zdroju – bryg. Artur Brachowicz przywitał przybyłych na uroczystość, przybliżył zebranym przebieg służby bryg. Marka Lisa oraz podziękował w imieniu własnym i wszystkich pracowników komendy odchodzącemu ze służby w Państwowej Straży Pożarnej bryg. Markowi Lisowi, podkreślając jego wzorową postawę, autorytet oraz profesjonalizm. 

Kolejnym punktem uroczystego apelu było odczytanie decyzji o zwolnieniu bryg. Marka Lisa ze służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zdanie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Busku – Zdroju. W swoim wystąpieniu Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Krzysztof Ciosek wyraził ciepłe słowa na temat osiągnięć i działalności bryg. Marka Lisa na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz życzył dalszych sukcesów a przede wszystkim zdrowia na zasłużonej emeryturze.

Odchodzący na emeryturę bryg. Marek Lis jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1993 roku. Przez cały okres zawodowej służby podnosił swoje kwalifikacje, czego przykładem jest ukończenie w 2001 roku studiów na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w roku 2007 Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz w roku 2008  studiów podyplomowych z zakresu bhp w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Pan bryg. Marek Lis służbę w pożarnictwie  rozpoczął w 1993 roku  jako młodszy aspirant w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju, w której to służył do dnia przejścia na emeryturę zajmując poszczególne stanowiska zaczynając od dowódcy zastępu  po przez  dyspozytora, młodszego inspektora, starszego inspektora, kierownika sekcji, zastępcę dowódcy jednostki. Przez cały ten okres był wielokrotnie nagradzany oraz wyróżniany. W roku 2017 został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Od początku służby pożarniczej dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana, która rzetelnie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Ponadto, w okresie służby pełnił nieetatową funkcję Oficera Prasowego Komendy Powiatowej PSP w Busku – Zdroju. Jako Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju dbał o doskonalenie umiejętności ratowniczych podległych mu strażaków PSP jak i członków OSP szkolących się na różnego rodzaju kursach.

Opracował: st. kpt. Piotr Dziedzic.

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Busko-Zdrój

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka

Odwiedzin dziś 3

Odwiedzin od 05.02.2019 30099

Kubik-Rubik Joomla! Extensions