16 marca 2019 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu gmina Pacanów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków jednostki, które zostało poprzedzone uroczystym przekazaniem łodzi ratowniczej „Whaly 435”. Uroczystość z udziałem członków OSP oraz zaproszonych gości rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, meldunek przyjął Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Robert Sabat. Akt przekazania samochodu z rąk Posła na Sejm RP, Pana Michała Cieślaka odebrał Prezes OSP Oblekoń, dh Stanisław Korbaś. Przekazaną łódź poświęcił ksiądz Lucjan Sańpruch, proboszcz parafii w Oblekoniu. Przekazana łódź „Whaly 435” została ufundowana ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 45.000,00 zł.- oraz środków Urzędu Miasta i Gminy Pacanów w kwocie 5.500,00 zł. Całkowity koszt zakupu łodzi wyniósł 50.500,00 zł. Po uroczystej zbiórce odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu, podsumowujące działalność jednostki w 2018 roku. W ramach dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali druhom OSP Oblekoń za wkład pracy włożony w utrzymanie bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego, dokonali podsumowania 2018 roku oraz omówili planowany zakres wsparcia jednostek OSP włączonych do ksrg z budżetu państwa w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz innych programów rządowych. 

W zebraniu uczestniczyli:

  • Michał Cieślak, Poseł na Sejm RP,
  • Maciej Gawin, Radny Sejmiku woj. świętokrzyskiego,
  • st. bryg. Robert Sabat, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • bryg. Artur Brachowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju,
  • Wiesław Skop, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów,
  • Ksiądz Lucjan Sańpruch, Proboszcz Parafii w Oblekoniu.

Opracowanie: bryg. Marek Lis,
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Busku-Zdroju.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka

Odwiedzin dziś 0

Odwiedzin od 05.02.2019 4406

Kubik-Rubik Joomla! Extensions