13 marca 2019 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju kontynuowali na terenie powiatu buskiego kampanię „Stop pożarom traw!”. Strażacy w tym dniu przeprowadzili kolejną akcję edukacyjno-informacyjną, tym razem  na terenie targowiska miejskiego, hali targowej oraz na terenach ogródków działkowych zlokalizowanych w Busku-Zdroju, przekazując osobom tam przebywającym materiały informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z procederem wypalania traw na nieużytkach rolnych. Dzisiejsza akcja była kolejnym etapem działań, gdzie poruszano przedmiotową tematykę. Kampania społeczna „Stop pożarom traw!” w powiecie buskim została rozpoczęta w dniu 28 lutego br. W jej ramach rozesłano apele do wszystkich parafii rzymskokatolickich na terenie powiatu buskiego z prośbą o odczytanie ich wiernym. Apele przesłano również do lokalnych środków masowego przekazu (apele te są regularnie ponawiane) z prośbą o ich propagowanie. Materiały dotyczące przedmiotowej kampanii społecznej zostały również zamieszczone na stronie internetowej buskiej komendy. Ponadto tematyka dotycząca szkodliwości wypalania traw poruszana jest w czasie trwającej kampanii sprawozdawczej   w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu, a także podczas wizyt dzieci w buskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz w sali edukacyjnej „Ognik”. Strażacy oprócz przekazywania materiałów informacyjnych odpowiadali na zadawane pytania, a sama akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony buskiego społeczeństwa.

Opracował: bryg. Marek Lis

Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka

Odwiedzin dziś 11

Odwiedzin od 05.02.2019 2733

Kubik-Rubik Joomla! Extensions