28 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyła się odprawa robocza z udziałem Prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do ksrg z terenu powiatu buskiego i kierownictwa KP PSP  w Busku-Zdroju. Spotkaniu przewodniczył komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju,    bryg. Artur Brachowicz. W trakcie odprawy podsumowano działalność operacyjną jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku, a także omówiono inne tematy dotyczące bieżącej działalności tych jednostek, w tym zabezpieczenia strażnic w związku z coraz częściej pojawiającymi się w nich kradzieżami sprzętu. Spotkanie było również okazją do przekazania druhom strażakom kart uprawniających do rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen w Polsce. Otrzymanie kart jest następstwem podpisania umowy pomiędzy PKN ORLEN, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Umowa  ta gwarantuje rabat na paliwa w sieci „ORLEN” oraz na stacjach „Bliska” jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Program ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W powiecie buskim karty rabatowe otrzymali druhowie  z 15 jednostek OSP, tj.: Szańca, Zbludowic, Wiślicy, Kobylnik, Nowego Korczyna, Starego Korczyna, Błotnowoli, Stopnicy, Balic, Pacanowa, Rataj Karskich, Oblekonia, Tucząp, Grzymały i Nizin.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju korzystając z okazji złożył druhom strażakom życzenia noworoczne oraz podziękował  za trud i wkład  w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu buskiego.

Opracowanie: bryg. Lis M.

Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka

Odwiedzin dziś 0

Odwiedzin od 05.02.2019 4406

Kubik-Rubik Joomla! Extensions