25 października 2018 roku zastępca komendanta powiatowego PSP w Busku – Zdroju bryg. Marek Lis przeprowadził wizytacje w dwóch jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz  w jednej spoza ksrg. W gronie wizytowanych jednostek znalazły się: OSP Pacanów, OSP Stary Korczyn oraz OSP Owczary. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych    w Pacanowie i w Starym Korczynie w bieżącym roku uzyskały dofinansowanie na remonty strażnic ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Trzecia z wizytowanych jednostek to Ochotnicza Straż Pożarna  w Owczarach, gm. Busko-Zdrój, która w roku bieżącym uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Celem wizyty we wszystkich wymienionych jednostkach, w ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi było zapoznanie się z postępem prac remontowych obejmujących pomieszczenia budynków strażnic. Spotkania w jednostkach były również okazją do omówienia szeregu tematów dotyczących ich bieżącego funkcjonowania.


Opracował: bryg. Marek Lis

Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka

Odwiedzin dziś 0

Odwiedzin od 05.02.2019 4406

Kubik-Rubik Joomla! Extensions