27.04.2018 roku na zaproszenie dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  w Kołaczkowicach komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju wziął udział w zorganizowanym przez szkołę podstawową apelu pod hasłem „Bezpiecznie i Zdrowo”. W trakcie inscenizacji dzieci zaprezentowały obszerny blok tematyczny  w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym pożarowego. Nieodzownym elementem spotkań z dziećmi jest pogadanka związana  z tematyką dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, którą poprowadził komendant powiatowy PSP, a tematem przewodnim była kampania „STOP POŻAROM TRAW”. Ponadto dzieci, a także kadra pedagogiczna szkoły miała okazję po raz kolejny zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej. W czasie spotkania rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dotyczący działalności Państwowej Straży Pożarnej. Na tą okoliczność tutejsza komenda przygotowała upominki, które osobiście wręczył komendant powiatowy PSP  w Busku-Zdroju bryg. mgr inż. Artur Brachowicz. Z okazji zbliżającego się „Dnia Strażaka” dzieci złożyły na ręce komendanta powiatowego PSP okolicznościowe życzenia i podziękowanie za trud ponoszony przez strażaków w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

Opracowanie: mł. bryg. Lis Marek

Zdjęcia: KP PSP w Busku-Zdroju

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka