Informujemy, że w okresie od dnia: 14.04.2018 r., do 22.04.2018 r. w systemie weekendowym w siedzibie tut. komendy odbędzie się „Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego”. Egzamin przewidziany jest w dniu 22.04.2018 r. i będzie obejmował część teoretyczną oraz praktyczną. Na szkoleniu obowiązuje umundurowanie koszarowe oraz specjalne (zajęcia praktyczne). Szczegółowy plan zajęć z przedmiotowego szkolenia zostanie zamieszczony w późniejszym terminie oraz przesłany do Urzędów Gmin zgodnie z właściwością miejscową.

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
  • wiek - nie przekroczone 65 lat;
  • prawo jazdy co najmniej kat. B;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Karta skierowania na szkolenie LINK

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka