W związku trwającymi feriami zimowymi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju kontynuuje cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania. 21 lutego 2018 roku buscy strażacy udali się z wizytą do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Orła Białego w Busku-Zdroju. W trakcie spotkania strażacy w szerokim zakresie omówili tematykę dotyczącą bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Przestrzegano dzieci przed nieprzemyślanymi zabawami na zamarzniętych zbiornikach, rzekach i ciekach wodnych, na drogach lub w ich pobliżu oraz o sposobach alarmowania służb ratowniczych. Omawiana była również tematyka związana z udzielaniem pierwszej pomocy oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci  jak i obecnych rodziców cieszył się pokaz sprzętu wykorzystywanego podczas działań z ratownictwa wodno-lodowego oraz służący do udzielania pierwszej pomocy. Chętni zarówno dzieci jak i rodzice próbowali własnych sił na fantomie. Podczas spotkania strażacy przedstawili symulację zdarzenia, w wyniku którego człowiek wpada do wody podczas załamania się pod nim tafli lodowej. Ratownicy omówili zasady, jak należy zachować się w takich sytuacjach aby udzielić pomocy dbając równocześnie o swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania w podziękowaniu za przeprowadzone spotkanie dzieci nagrodziły strażaków gromki brawami.

Opracował: kpt. Jarosław Baran

Zdjęcia: KP PSP w Busku-Zdroju.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka